SEMINARIS i TALLERS

La recerca  constant de noves respostes a  les   nostres inquietuds ens ha dut a col·laborar amb professionals en diversos  contexts assistencials i de prestigi internacional. Animats per  les   seves aportacions  i  questionaments, l'Equip  del  Centre ha  mantingut un treball de reflexió des del paradigma sistèmic i  de compromís per reforçar i millorar-nos com a persones  i  com a terapeutes.

Relació temàtica i cronològica de seminaris-tallers ja realitzats: