EL TEMPS PASSA... RECORREGUT HISTÒRIC
I NOVES REALITATS
DEL TERAPEUTA DE FAMÍLIA

Dies 16 i 17 de març de 2012
Horari: de 9’30 a 13’30 i de 15 a 18’30 hores

SEMINARI AMB CARMINE SACCU


Des de l’any 1987 el professor Carmine Saccu, director i docent de la “Scuola Romana de Psicoterapia Familiare”, comparteix un seminari anual en el programa de formació del nostre centre. Han transcorregut 25 anys i celebrem les noces d’argent, renovant el nostre compromís i aliança en l’exercici professional com a terapeutes i com a treballadors en l’àmbit de les relacions humanes.

Carmine ens oferirà un tema de reflexió per a tots els que seguim interessats en el que ens ha aportat i ens aporta la visió sistèmica en el nostre treball terapèutic. Des d’una òptica sistèmica-relacional i simbòlica-experiencial ens presentarà vídeos històrics i enregistraments actuals sobre els avenços teòrics més importants que han aportat en aquest quart de segle les experiències clíniques madurades de les diferents patologies i models d’intervenció, en els contextos familiar, escolar i institucional.

En les quatre sessions de treball Carmine exposarà el procés evolutiu del terapeuta de família en el tractament de l’anorèxia mental infantil en ambdós sexes, dels trastorns de la personalitat, del l’autisme, de la psicosi infantil, dels trastorns d’hiperactivitat (TDAH) i dels nous síndromes, a la llum de la cibernètica de segon ordre i de la teoria de la complexitat.

Aquest seminari tanca amb una digna representació el cicle formatiu del Màster en teràpia familiar que hem mantingut durant trenta anys.

Inscripcions: cal fer un ingrés de 145 Euros al compte bancari del BBVA núm.
0182 4383 99 0201509276, indicant nom i cognoms, DNI (per al certificat) i dades de contacte (mòbil i e-mail).

Data límit d’inscripció: 29 de febrer de 2012  
El seminari es farà a l’Hotel Gallery, ubicat al carrer Rosselló, núm. 249 (entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia).