ELS TRASTORNS MENTALS EN NENS I
ADOLESCENTS: ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA

Dies 18 i 19 de març de 2011
Horari: de 9’30 a 13’30 i de 15 a 18’30 hores
Curs de 15 hores reconegut pel Departament d’Educació
com a activitat de formació permanent (Resolució de 15/11/2010)

SEMINARI AMB CARMINE SACCU


El tema de la salut mental, de la tendència cada cop més gran a medicar a nens i adolescents com a abordatge més immediat i, en ocasions únic, comporta, tant a pares i mestres com a psicòlegs i terapeutes, una pressió i un desconcert, apart dels efectes invalidants de l’etiqueta diagnostica. 

La informació oficial sobre l’increment de les consultes (ansietat, depressió, fracàs escolar,...) en nens i adolescents bé mereix un seminari que ofereixi als terapeutes, però també als professors i als treballadors socials, una informació dedicada a reforçar el coneixement i les expectatives del component afectiu i relacional de tot aquest tipus de trastorns.

En aquesta ocasió, hem escollit aquest tema arrel de  l’anunci recent en  premsa que diu: ”las consultas en los centros de salud mental infantil y juvenil se han duplicado en los últimos cuatro años", i també per  la presència cada cop més inquietant de diagnòstics de TDAH i comportaments antisocials.

El seminari consta de quatres sessions de treball. Carmine Saccu presentarà i comentarà el seu model d’intervenció relacional, amb referències teòriques, propostes clíniques i moments experiencials.

El Dr. Carmine Saccu és director i docent de la “Scuola Romana de Psicoterapia Familiare” i ex-professor de la Càtedra de Neuropsiquiatria infantil de la Universitat “La Sapienza” de Roma.

El seminari es farà a l’Hotel Gallery, ubicat al carrer Roselló, núm. 249 (entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia).

CTFB,
C/ Londres, 96, 1er 2ª, 08036 Barcelona
Telèfons: 93.200.39.47