GUANYS I PÈRDUES:
Una reflexió sobre els nostres programes relacionals

Taller a càrrec d’Albert Sarró, psiquiatra i psicoterapeuta, director i docent del C.T.F.B.


Què treballarem?

Tots volem i busquem el benestar en les nostres relacions.
Tots tenim necessitat de revisar determinats aconteixements de la nostra vida. Aquest treball ens duu a entendre millor els nostres hàbits relacionals apresos a la infantesa i a l’interès per millorar-los.

Com treballarem?

La reflexió compartida de la pròpia història ens portarà a les arrels dels sentiments i a la comprensió i millora dels nostres recursos i capacitats afectives relacionals.

D’on partim?

Del convenciment de que és possible legitimar i assumir els sentiments d’abandonament, de por i d’exclusió vinculats a experiències infantils, per transformar-los en experiències de creixement.

On volem arribar?

Al coneixement pràctic dels elements que afecten positiva i negativament les situacions de separació i pèrdua, o de reconciliació i guany. Evitem, així, la repetició dels patrons disfuncionals o perversos en les relacions de parella i la seva transmissió de pares a fills.

Inscripcions: CTFB
C/ Londres, 96, 1er 2ª, 08036 Barcelona
Telèfons: 93.200.39.47 i 93.414.20.48