Metodologia 

 

El treball formatiu es basa en una metodologia fonamentalment activa i participativa des de tres vessants:

Vessant experiencial

Les tècniques de grup i de dramatització permet crear un context en el que l'alumne participa i experimenta els nous  elements teòrics i pràctics que incorpora des de les vessants clínica i didàctica.

Vessant clínica

Les entrevistes videograbades, el mirall unidireccional i les sessions en directe donen a l'alumne la possibilitat d'observar i participar en els processos diagnòstics i terapèutics

Vessant didàctica

Centrada en l'estudi d'una bibliografia integrada, proporcionar els elements conceptuals i metodològics que la Sistèmica aporta com instrument d'anàlisi, observació i intervenció en els conflictes relacionals

 

Els conflictes humans engloben complexes "xarxes" d'afectes, recursos i persones. Des de l'epistemologia "Sistèmica" tota conducta s'inclou en un sistema relacional. Conèixer el context, és entendre millor la connexió i el significat dels possibles trastorns o dificultats que estan afectant la seva evolució.

Els qui volem acompanyar a les parelles i els individus en llurs conflictes personals tenim la responsabilitat d'explorar el territori dels afectes i dels sentiments que sorgeixen en tota relació. 
La nostra formació està orientada a millorar aquestes capacitats terapèutiques i la comprensió dels processos afectius, on el nucli més principal és la pèrdua i el sofriment lligat al procés reparador.


"AFECTES" i "EFECTES" Sintetitzen i articulen els principals components de les situacions relacionals humanes. Donar veu al món de les emocions és entrar a les arrels dels conflictes per entendre  i intervenir en els "efectes" que provoquen aquests en els mecanismes i patrons apresos i creats a partir d'aquells llaços.

L'ENTREVISTA A L'ENSENYAMENT SISTÈMIC
El respecte de la legitimitat de l'altre ens permetrà entendre el seu dolor i el seu sofriment. L'anàlisi de entrevistes, video-gravades o en directe, permet viure i incorporar les tècniques des d'una metodologia activa i participativa, on el diàleg es la principal eina, en actuacions professionals d'àrea pedagògica, social, psicològica o psiquiàtrica. L'alumne participa en l'anàlisi dels aspectes afectius i cognitius. El mirall unidireccional i el circuit de TV-Video reforcen la participació en la preparació de les entrevistes i en el desenvolupament dels resultats

LA CO-CONSTRUCCIÓ
L'objectiu que comparteix el grup és construir realitats alternatives més esperançadores i menys conflictives o doloroses que les existents en el moment de la consulta. En aquest procés, la confiança i la transparència del diàleg entre els membres del grup és una experiència i un exercici. El docent pot senyalar i reforçar els mateixos aspectes afectius i cognitius que troba l'alumne en els diferents nivells del treball com a membre del equip terapèutic, i en la seva relació amb el docent.
L'estudi d'una bibliografia integrada, proporciona els elements conceptuals i metodològics que la Sistèmica aporta com instrument d'anàlisi, observació i intervenció en els conflictes relacionals

 

td>