Màster en Teràpia Familiar Sistèmica

PROPÒSIT: "L'Estudi Sistèmic dels Processos Relacionals i Afectius".

 

 • 1er Any. Teoria i pràctica de la Teràpia familiar sistèmica. Epistemologia i complexitat en el paradigma sistèmic. (20 crèdits)
 • 2on Any. El terapeuta i el canvi: Tècniques d'intervenció sistèmica: Afectes (relacions) i Efectes (interaccions). (20 crèdits)
 • 3er Any. Psicopatologia relacional dels sistemes humans: La construcció dels patrons psicopatològics i la lectura de les conductes des del dolor i el sofriment que produeixen els conflictes relacionals. (20 crèdits)
  Més informació...
 • La Ruta dels Orígens: La família del Terapeuta de Família: Premisses, mites i delegacions en la història personal del Terapeuta (12 crèdits)...
 • La Ruta dels Afectes: La identitat professional del Terapeuta: Del dolor, del donar veu , de la identitat i de l'abús. (12crédits)
 • La Ruta del Tresor : Del dol, de la reconciliació. Del assumir i fer-se càrrec.(12 crèdits)
 • Taller de Supervisió i pràctica clínica: El treball amb famílies permet afiençar l'aprenentatge establert a les "rutes".(16 crèdits)
  Més informació...


 • Els cursos comprenen el període d'octubre a juny i inclouen les hores lectives, els espais de pràctiques i un seminari obligatori.

  Nota : En el curs 2009-2010 va finalitzar la nostra oferta del Programa Bàsic del Màster, amb una darrera promoció de tercer curs ( veure cursos disponibles )