s

Consultes i tractaments

ATENCIÓ CLÍNICA
I PSICOTERAPÈUTICA


Entrevistes de consulta i orientació diagnòstica i terapèutica: Consisteix en dos o tres sessions d'avaluació .
Tractaments: sessions setmanals, quinzenals o mensuals, en funció de la gravetat, persistència, intensitat i extensió de la problemàtica.
Modalitats: Tant en la "consulta" com el "tractament", l'abordatge pot ser individual, de parella (Parental i/o Conjugal), o familiar.
Consultes: Problemes de la infància i l'adolescència, problemes de parella i problemes de convivència familiar.

SUPERVISIÓ
Acompanyament al professional i acompanyament als equips terapèutics professionals, per reflexionar sobre les relacions de col·laboració i les estratègies d'intervenció.
Contactar: Tf. 93.200.39.47 // informacio@ctfb-sarro.com

L'experiència en l'abordatge de conflictes relacionals i problemàtiques adaptatives, ens ha dut a un treball que valora en especial el mon de les emocions i els efectes o conductes que provoquen sofriment. 
La nostra forma de treballar, tendeix a afavorir i reforçar la col·laboració entre l'equip del centre i la família, parella o persona que ens consulta. També, si és el cas, amb el professional que fa derivació.